Centre autoritzat pel Dep d´Educació de la Generalitat de Catalunya. cod 08069876.

Serveis

La nostra escola dóna suport a la familia amb horaris adequats a les seves necessitats.

Ofereix: