Centre autoritzat pel Dep d´Educació de la Generalitat de Catalunya. cod 08069876.

Mapa del Lloc